Maarakennus Kamara Oy suoriutuu vaativistakin rakennuskohteista - laatutyötä vuodesta 1988.

MAARAKENNUS

maarakennus

Hoidamme kaikki maarakennustyöt alusta loppuun omalla kalustolla ja työnjohdolla.  Teemme myös kaikki maarakennustöihin tarvittavat mittaukset itse. Se tarkoittaa paitsi kustannustehokasta myös hallittua toteutusta ja luotettavaa työn jälkeä. 

VESIHUOLTO

vesihuolto

Vesihuoltotyö alkaa aina liikenteenohjaussuunnittelusta ja etenee kohdesuunnittelun kautta työn toteutukseen, valmiin työn luovutuskansion laatimiseen ja työn luovutukseen tilaajalle. Helppoa, eikö totta?

MAA- JA KALUSTOKULJETUKSET

kalusto

Teemme lavettikuljetukset omalla kalustolla. Se tehostaa työmaan ja töiden sujuvuutta sekä lisää hankkeen kustannustehokkuutta. Käytössämme on kattava kuljetuskalusto työmaan sisäisiin maamassasiirtoihin dumppereista pyöräkuormaajiin ja isoihin puskukoneisiin saakka.

PUTKISTOSANEERAUS

putkisto

Putkistosaneerauksessa käytössämme ovat seuraavat menetelmät:
pakkosujutus-, sukkasujutus-, pitkäsujutus-, pätkäsujutus- ja aukikaivamismenetelmä.
Kaivosaneeraukset teemme: betonoimalla, sisäkaivolla, pinnoittamalla tai vaihtamalla kaivo uudeksi. Kaikki putkistosaneeraustyöt kokonaispalveluna liikenteenohjaussuunnitelmasta luovutuskansioon tai osakokonaisuuksina